Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja
Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.